2+1

Број часова (П+В)

21.D503Методологија истраживања у физичком васпитању и спорту 2

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д510Мултиваријантна статистика

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д513Физичко васпитање у инклузивној настави

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д514Примењена биомеханика

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д515Кинезитерапија

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д505Примењена биомеханика

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Ди105Школски спорт

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Ди106Предшколско физичко васпитање

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Раде Стефановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

O307Методика спортског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail
1 2

Search For Courses