Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Предшколско физичко васпитање

Наставни план

Семинарски радови

Шифра предмета
Ди106
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Раде Стефановић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Стицање сазнања о физичком васпитању деце предшколског узраста као научно-наставној дисциплини, упознавање специфичности поступака који се примењују са децом предшколског узраста у области физичког васпитања деце, стварање теориских основа за оспособљавање студената за остваривање циљева физичког и здравственог васпитања.

Исход

Конкретизација сазнања стечених у претходном периоду и почетак оспособљавања студената за непосредни рад са децом.