Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Истраживања у примењеној биологији

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д502
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже информације и знања о истраживањима у примењеној биологији у спорту у функцији њихове примене у извођењу наставе из физичког васпитања и спорта.

Исход

По успешном завршетку овог курса студенти ће бити оспособљени да познавањем основних биолошких законитости раста и развоја организма боље и ефикасније направе избор вежби у настави и спортским клубовима.