Алумни клуб

Списак алумниста

Име Презиме Институција Радно место Електронска пошта
Верољуб Станковић Факултет за спорт и физичко васпитање професор veroljub.stankovic@pr.ac.rs
Евагелиа Боли Факултет за спорт и физичко васпитање професор evagelia.boli@pr.ac.rs
Топлица Стојановић Факултет за спорт и физичко васпитање професор toplica.stojanocic@pr.ac.rs
Биљана Витошевић Факултет за спорт и физичко васпитање професор biljana.vitosevic@pr.ac.rs
Љубиша Лилић Факултет за спорт и физичко васпитање професор ljubisa.lilic@pr.ac.rs
Бранимир Мекић Факултет за спорт и физичко васпитање професор branimir.mekic@pr.ac.rs
Раде Стефановић Факултет за спорт и физичко васпитање професор rade.stefanovic@pr.ac.rs
Слађан Каралеић Факултет за спорт и физичко васпитање професор sladjan.karaleic@pr.ac.rs
Веско Миленковић Факултет за спорт и физичко васпитање професор vesko.milenkovic@pr.ac.rs
Јадранка Коцић Факултет за спорт и физичко васпитање професор jadranka.kocic@pr.ac.rs
Драган Тоскић Факултет за спорт и физичко васпитање професор dragan.toskic@pr.ac.rs
Зоран Савић Факултет за спорт и физичко васпитање професор zoran.savic@pr.ac.rs
Хаџи Саша Илић Факултет за спорт и физичко васпитање професор sasa.ilic@pr.ac.rs
Хаџи Милош Видаковић Факултет за спорт и физичко васпитање професор milos.vidakovic@pr.ac.rs
Драгана Алексић Факултет за спорт и физичко васпитање професор dragana.aleksic@pr.ac.rs
Sites We Follow