Стручни органи

Изборно веће

Изборно веће

Изборно веће чине наставници који су у радном односу на Факултету. Декан је председник Изборног већа по функцији. У случају спречености декана Факултета да председава седницама већа, замењује га продекан за наставу.

Надлежност Изборног већа је да:

– утврђује предлог за избор у звање наставника;
– врши избор у звање сарадника;
– одређује комисију за писање извештаја за избор у звање наставника и сарадника;
– доноси одлуку о објављивању конкурса за избор у звање наставника и сарадника;
– даје мишљење о избору наставника и сарадника на нематичним Факултетима за ужу научну област за које је Факултет матичан;
– обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.

За пуноважно одлучивање потребно је да на седници Изборног већа присуствује најмање две трећине чланова Већа. Изборно веће доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Већа с тим да одлуке из надлежности доносе наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира. Изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују.

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow