Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Физичко васпитање у инклузивној настави

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д513
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
доц. др Милош Поповић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Основни циљ предмета је упознавање студената са методама инклузивног образовања.

Исход

Студенти ће бити оспособљени за практичну применљивост стечених знања у инклузивном физичком васпитању и образовању на нивоу основне и средње школе.