Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Хришћанска етика у спорту

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O4I4
ЕСПБ
6
Семестар
Осми
Професор
ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
4+3

Циљ

Хришћанска етика у спорту има за циљ имплементацију хришћанских вредности у спорт ради формирања психофизички здраве личности оспособљене за остваривање врхунских резултата.

Исход

Студенти ће моћи да препознају и практично примене вредностги хришћанске етике и на тај начин превазиђу друштвене девијације и њихове последице попут допинга, неспортског понашања и неморалности.