Стручне службе

Служба за наставу и студентска питања

Служба за наставу и студентска питања планира, руководи и организује послове уписа и овере семестра, сачињава распоред предавања, распоред испита, води евиденцију о дипломираним студентима и друге послове по налогу секретара Факултета.

Весна Бојовић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – шеф службе
e-mail: dif.studentska@pr.ac.rs

Маја Јанковић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања – основне академске студије

Служба за материјално – финансијско пословање

Служба за финансијско рачуноводствене послове организује вођење рачуноводствених послова, саставља финансијске извештаје, саставља и подноси финансијски план, саставља и подноси периодичне и завршне обрачуне и друге послове.

Јована Радоичић Димитријевић,
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
e-mail: finansijska.dif@pr.ac.rs

Весна Савић
Стручни сарадник за јавне набавке

Библиотека

Библиотека ради на пословима сређивања и одржавања библиотечког материјала, упућује кориснике ка информационим изворима, води евиденцију о издатим публикацијама и друге послове.

Татјана Јелић
Дипломирани библиотекар

e-mail: dif.biblioteka@pr.ac.rs

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове води евиденцију запослених на Факултету, припрема решења уговоре о раду, води поступке избора наставника и сарданика и друге послове по налогу секретара Факултета.

Видосава Арсенијевић
Секретар факултета

Марија Арсенијевић
Руководилац правних, кадровских и административних послова

Јелена Миливојевић
Виши стручнотехнички сарадник за студије и студентска питанја – мастер академске студије

Биљана Станојевић
Правни сарадник

Љиљана Матић
Пословни секретар

Владимир Савић
Пројектант информационих система и програма

Сежан Казазић
Администратор информационих система и технологија

Иван Вулетић
Портир

Срђан Ђорђевић
Портир

Александар Ђелошевић
Портир

Јасмина Аритоновић
Чистатица

Последње вести

Распоред испита за децембарски испитни рок ОАС, МАС1 и МАС2 школске 2022/2023
30 новембра, 2023By
Коначна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
18 новембра, 2023By
Јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на Мастер академске студије – студијски програм Физичко васпитање и спорт – DLS за школску 2023/2024 годину у четвртом конкурсном року
17 новембра, 2023By
Пријава за студентске картице
15 новембра, 2023By

Контакт служби

Служба за студентска питања

+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за опште и правне послове

+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Служба за материјално – финансијско пословање

+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs

понедељак – петак 08:00-15:00

Предстојећи догађаји

Sites We Follow