Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Школски спорт

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Ди105
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Да студенте кроз предавања и консултације упозна са историјским контекстом физичког васпитања и школског спорта у Србији, са основама школског спорта кроз његов вишедимензионални значај, са школским такмичењима, спортским камповима, као и са физичким васпитањем, спортом и такмичењима код студентске популације. Дакле, један од основних циљева ове наставе, јесте усвајање и примена нових знања из овог подручја као саставног дела спортске делатности, као и развијање свести о потреби и значају школског спорта.

Исход

Стицање знања ради опште културе и професионалне едукације, успешно савладавање осталих програмских испита на Мастер студијама, развијање ставова и навика о бављењу школским спортом, као и операционализација знања у пракси.