Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Кинезитерапија

Шифра предмета
Д515
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+1

Циљ

Едукација студената да кроз примену тестова функционалне дијагностике утврде стање локомоторног апарата и да специјалним тестовима и кинезитерапијским третманима делују позитивно на телесни (психосоматски) статус човека.

Исход

Након одслушаног предмета студенти програмираним вежбама, аналитичког и синтетичког карактера, могу да изврше превенцију, корекцију и санацију постуралних поремећаја и телесних деформитета.