Први

Семестар

Д510Мултиваријантна статистика

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Д511Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Д512Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Д513Физичко васпитање у инклузивној настави

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

ДИ107Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ108Моторички развој деце и омладине

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ109Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ110Правилно понашање за целоживотни активан начин живота

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Search For Courses