Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Истраживања у антропомоторици

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ109
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је да студентима пруже основне научне информације и знања из истраживања у антропомоторици, како би се максимално оспособили за извођење наставе физичког васпитања и добили неопходне информације из примењене науке.

Исход

Студенти ће бити оспособљени да примењују најновија научна сазнања у развоју основних моторичких способности човека.