Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д511
ЕСПБ
6
Семестар
Први
Професор
доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним, стручним и научним информацијама из области аналитике и дијагностике, које ће савременим методским приступом користити у физичком васпитању и спорту.

Исход

Студенти су оспособљени да практично примене аналитичке и дијагностичке методе и средства у циљу утврђивања актуелног стања и нивоа развијености антрополошких карактеристика и способности, као и других фактора важних у систему физичког васпитања и спорта.