Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Правилно понашање за целоживотни активан начин живота

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ110
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Стицање сазнања о физичкој активности човека током читавог животног циклуса, разматрање основних метода и концепата науке о људском покрету изучавање базичних научних области као и разумевање промена у обрасцима људског покрета које настају током свих фаза раста и развоја човека, као и самог одговора људског организма на тренирање, вежбање и осталих придружених фактора.

Исход

Конкретизација сазнања стечених у претходном периоду и почетак оспособљавања студената за непосредни рад са људима свих старосних доби.