1+1

Број часова (П+В)

21.D502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.DI101Методика програмирања тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.DI102Методика контроле тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Д512Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ107Истраживања у примењеној психологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ108Моторички развој деце и омладине

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ109Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ110Правилно понашање за целоживотни активан начин живота

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ111Предшколски и школски спорт и рекреација

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ112Рекреација особа треће доби

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail
1 2

Search For Courses