Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Рекреација особа треће доби

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ112
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
доц. др Милош Поповић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је стицање знања о потребама особа треће доби.

Исход

Студенти ће бити оспособљени за активну примену стечених знања у вези са применом различитих метода рада са особама треће доби као и саветовање за обезбеђење њихове самосталности.