Шести

Семестар

21.O304Педагогија

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Весна Минић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O305Пливање

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O306Фудбал

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O3I4Контрола кондиционог тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O3I5Програмирање у спортској рекреацији

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O3I6Фитнес

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

О304Спортска гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : ван. проф. др Хаџи Саша Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+4
More Detail

О305Пливање са ватерполом

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+4
More Detail

О306Фудбал

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

O3I4Контрола кондицијског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail
1 2

Search For Courses