Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Контрола кондиционог тренинга

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O3I4
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознати студенте са општим дијагностичким законитостина, и истовремено их оспособљавати за самостално и креативно коришћење савремених научних и технолошких достигнућа у свакодневном практичном раду у подручју контроле кондицијског тренинга.

Исход

Студенти поседују знања о општој култури, професионалној едукацији и владају дијагностичким техникама, а такође су оспособљени за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.