Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Фитнес

Шифра предмета
21.O3I6
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Стицање елементарних знања о компонентама, средствима, популарним програмима и методама фитнеса.

Исход

Након положеног испита студенти су оспособљени за коришћење различитих програма развоја снаге, издржљивости и покретљивости, овладавање моторичким знањем извођења различитих фитнес вежби и других средстава фитнеса, као и за примену стечених знања у пракси физичког васпитања, спорта и рекреације.