Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Контрола кондицијског тренинга

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O3I4
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+2

Циљ

Упознати студенте са општим дијагностичким законитостина, и истовремено их оспособљавати за самостално и креативно коришћење савремених научних и технолошких достигнућа у свакодневном практичном раду у подручју контроле кондицијског тренинга.

Исход

Студенти ће стећи знања ради опште културе, професионалне едукације и овладати дијагностичким техникама, и бити оспособљени за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.