Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Фудбал

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
О306
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Партиципација у припреми професора за стручни професионални рад у васпитно образовним институцијама физичке културе. Стицање основних знања о фудбалу као колективној спортској игри, посебно са аспекта оспособљавања за обуку и извођење основних елемената технике и тактике.

Исход

Знање стечено овим предметом омогућује студентима оба пола да владају теоријско-методичким знањем и вештинама везаним за фудбал. Биће оспособљени за методику примене и тренажне активности у пракси физичког васпитања, спортских клубова и рекреације са особама разних узрасних категорија и различитих нивоа способности.