Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Пливање

Шифра предмета
21.O305
ЕСПБ
6
Семестар
Шести
Професор
доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Циљ предмета је да се студенти упознају са теоретским и практичним, стручним и научним информацијама из области пливања и помоћи утопљеницима и изнемоглим у води, које ће савременим методским приступом користити у педагошком раду са децом и одраслима.

Исход

Студенти су оспособљени да практично демонстрирају све пливачке технике као и вежбе за спашавање утопљеника и помоћ изнемоглом у води, те да стечено теоретско и практично знање примене у планирању и програмирању тренажних процеса и наставе физичког васпитања.