2+0

Број часова (П+В)

21.O304Педагогија

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Весна Минић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O208Спортска медицина

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O102Теорија физичке културе

ЕСПБ : 4
Семестар : Први
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O109 Психологија са психологијом спорта

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Миљана Павићевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Д511Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Д504Методика контроле тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Ди103Менаџмент у спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Ди104Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

O404Теорија са историјом физичке културе

ЕСПБ : 6
Семестар : Седми
Професор : проф. др Верољуб Станковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

О202Социологија са социологијом спорта

ЕСПБ : 4
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail
1 2

Search For Courses