Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта

Методика контроле тренинга

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
Д504
ЕСПБ
5
Семестар
Први
Професор
проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Основни циљ предмета је да се студентима пруже научне информације, знања и умења из контроле тренинга како би се максимално оспособили за праћење сасвремених достигнућа у овој области.

Исход

Студетнти ће на крају ослушаног курса бити оспособљени за практичну примену знања из контроле и управљања тренажним процесом.