Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Спортска медицина

Шифра предмета
21.O208
ЕСПБ
6
Семестар
Четврти
Професор
доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+0

Циљ

Упознавање студената са методологијом процене телесног састава помоћу антропоскопских и антропометријских метода као и са методологијом процене функционалних способности помоћу функционалних тестова. Учење о патологији спортских напора почев од граничних патофизиолошких стања, до претренираности и повреда у спорту са основним принципима пружања прве помоћи. У поглављу Хигијена спорта дати су основни принципи исхране спортиста, важност хигијене спортских објеката и спортске опреме, утицај атмосфере на физички активне особе. У поглављу Допинг и спорт студенти се упућују на документе који садрже актуелне информације о допингу у спорту.

Исход

Oспособљеност студената да одреде телесни састав и функционалне способности јединке у циљу усмеравања на физичке активности, да спрече и препознају патолошке појаве и пруже прву помоћ код повреда на спортском терену и ван њега; да прихвате основна правила исхране спортиста, да схвате важност правилне хигијене спортске опреме и објеката, да сагледају последице утицаја атмосферских услова на спортске активности и, на крају, да познају правила светског антидопинг кодекса.