доц. др Татјана Поповић Илић

Професор

21.O208Спортска медицина

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O1I3Исхрана спортиста

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

ДИ113Спортска рекреација и рехабилитација

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

О207Хигијена са спортском медицином

ЕСПБ : 7
Семестар : Четврти
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 3+3
More Detail

O1I1Исхрана спортиста

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

O1I2Eпидемиологија физичке активности

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

Search For Courses