Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Eпидемиологија физичке активности

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O1I2
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Упознати студенте са значајем организоване и контролисане физичке активности за здравље популације (деца, одрасли, стари). Посебна пажња биће посвећена епидемиологији и превенцији масовних, хроничних незаразних болести, као и очувању и унапређењу здравља и побољшању квалитета живота.

Исход

Стечена знања студентима ће омогућити правилну примену физичке активности у подизању и очувању здравља и истовремено спречити негативне ефекте физичке неактивности.