Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Хигијена са спортском медицином

Шифра предмета
О207
ЕСПБ
7
Семестар
Четврти
Професор
доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
3+3

Циљ

Упознавање студената са интеракцијама човек-околина, са акцентом утицаја околине на физички активне особе. Основни принципи школске, личне, менталне и хигијене спорта. Контрола и очување здравља физички активних особа, патологија спортских напора.

Исход

Оспособљеност студената да препознају факторе који утичу на здравље популације у целини, посебно физички активне особе; да саrлеају утицај физичког вежбања на здравље; да савладају методе провере соматскоr и функционалног статуса физички активних особа; да препознају и делују на патолошке ефекте спортских напора.