Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Спортска рекреација и рехабилитација

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ113
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
доц. др Татјана Поповић Илић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Упознавањее студената са начинима планирања, програмирања, практичне примене и праћења резултата програма рехабилитације у превенцији здравих, као и теапији и рехабилитацији повређених и оболелих особа.

Исход

Теоријском и практичном наставом, као и истраживачким радом студенти ће бити оспособљени за самостално обављање предвиђених задатака у области превенције, рехабилитације и терапије, применом конкретних програма за циљане категорије становништва.