доц. др Милош Поповић

Професор

Д513Физичко васпитање у инклузивној настави

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

ДИ108Моторички развој деце и омладине

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ112Рекреација особа треће доби

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

ДИ116Спорт и рекреација особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Милош Поповић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Search For Courses