Мастер академске студије, физичко васпитање, рекреација и здравље

Спорт и рекреација особа са инвалидитетом

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
ДИ116
ЕСПБ
5
Семестар
Други
Професор
доц. др Милош Поповић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
1+1

Циљ

Основни циљ предмета је упознавање студената са планирањем и програмирањем наставних активности у оквиру актуелног предмета и приказ спортова особа са инвалидитетом. У окбиру рекреативних активности студенти се упознају са могућим физичким активностима у постојећим условима у различитим срединама.

Исход

Студенти ће бити оспособљени за активну примену стечених знања у вези састављања планова и програма за различите спортове особа са инвалидитетом као и рекреативне активности.