Информације о упису на студијски програм

Студијски програм

Основне академске студије физичког васпитања и спорта

УПИС 2023/24

Факултет за спорт и физичко васпитање врши упис на Oснове академске студије физичког васпитања и спорта.

Припремна настава

  • 13.10.2023. – пријава кандидата за припремну наставу од 09-12 часова у Служби за наставу и студентска питања или на e-mail: dif.studentska@pr.ac.rs
  • припремна настава: 16.10.2023. у 12 часова у Спортској хали у Лепосавићу (припремна настава је бесплатна)

Пријемни испит (четврти конкурсни рок)

  • Пријава кандидата: од 13.10. до 23.10.2023. године
  • Полагање пријемног испита: 24.10.2023. године са почетком у 11:00 часова

Упис кандидата мора бити завршен до 27.10.2023. године.

Кандидат је дужан приложити: пријаву на конкурс (образац пријаве добија у Служби за наставу и студентска питања Факултета), сведочанства сва четири разреда завршене средње школе, диплому о положеном завршном, односно матурском испиту, извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, лекарско уверење и доказ о уплати трошкова пријемног испита, у износу од 5.000,00 динара, на ж.р. Факултета 840-1235666-82 (без модела и позива на број).

Текст конкурса

Мастер академске студије физичког васпитања и спорта - СТУДИЈЕ НА ДАЉИНУ

УПИС 2023/24

Факултет за спорт и физичко васпитање врши упис на Мастер Aкадемске студије физичког васпитања и спорта – студијски програм на даљину.

Мастер академске студије може уписати:

  1. Лице које је завршило основне академске студије и остварило најмање 240 ЕСПБ бодова на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, односно на другом сродном факултету;
  2. Лице које је завршило основне студије на Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини, односно на другом сродном факултету, према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању Републике Србије.

Сви кандидати полажу пријемни класификациони испит електронским путем, на бази теста из опште методологије. Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на претходном нивоу студија и резултата пријемног испита.

За више информација прочитајте конкурс у прилогу.

Текст конкурса

Пријавни лист за конкурс

Online пријава на конкурс

Промо видео

Sites We Follow