Трећа година 2021

Category

21.O301Корективна гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O302Скијање

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O303Методика спортског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O3I1Акробатика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O3I2Ритмичка гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O3I3Превентивна гимнастика

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O304Педагогија

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Весна Минић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

21.O305Пливање

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O306Фудбал

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O3I4Контрола кондиционог тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail
1 2

Search For Courses