Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Превентивна гимнастика

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Колоквијуми

Питања за први колоквијум

Питања за други колоквијум

Шифра предмета
21.O3I3
ЕСПБ
6
Семестар
Пети
Професор
проф. др Слађан Каралеић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима превентивне гимнастике. Циљ предмета је да се кроз познавање антрополошких способности и карактеристика деце предшколског и млађег школског узраста упознају, савладају и примене теоријска и практична знања када су у питању наставне јединице из домена превентивне гимнастике на часу физичког васпитања.

Исход

Студенти ће бити упознати са основним облицима гимнастике и вежбања на справама и тлу, као и могућностима њихове практичне примене у пракси код деце предшколског и раног школског узраста. Студенти ће кроз предавања, практичне вежбе, и консултације стећи основна знања и биће оспособљени да владају теоријским и практичним вештинама везаним за примену гимнастичких вежби и вежби на справама и тлу, а све то у циљу позитивног утицаја на антрополошки развој деце. Студенти ће такође бити оспособљени за самосталан рад и методику примене и тренажне активности гимнастике и вежбања на справама и тлу код деце прешколског и школског узраста, различитих способности.