Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Скијање

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O302
ЕСПБ
6
Семестар
Пети
Професор
ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Оспособљабање студената за практичну примену усвојених знања и самосталну организацију и реализацију наставе смучања код различитих узраста предшколске и школске популације, као и код рекреативаца

Исход

Након завршених теоретских предавања и практичне наставе студенти ће бити оспособљени да усвојено знање практично примене у реализацији свих програма наставе и ваннаставних активности.