Проф. др Зоран Савић

Професор

21.DI102Методика контроле тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.O3I4Контрола кондиционог тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O2I1Одбојка на песку

ЕСПБ : 5
Семестар : Трећи
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O106 Одбојка

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

ДИ111Предшколски и школски спорт и рекреација

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

O402Одбојка

ЕСПБ : 7
Семестар : Седми
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 3+2
More Detail

O3I4Контрола кондицијског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

Search For Courses