Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Одбојка на песку

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.O2I1
ЕСПБ
5
Семестар
Трећи
Професор
Проф. др Зоран Савић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+3

Циљ

Упознати студенте са општим законитостима, теоријским, техничким, тактичким и методичким особеностима одбојке на песку и истовремено их оспособљавати за самостално и креативно коришћење савремених научних и технолошких достигнућа у свакодневном практичном раду.

Исход

Студенти поседују основна знања о одбојкашким техникама као и знања о општој култури, професионалној едукацији и оспособљени су за даљи самосталан рад и стручно усавршавање.