проф. др Биљана Витошевић

Професор

21.D502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.O201Биологија

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O1I4Здравствено физичко васпитање

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

Д512Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

Д502Истраживања у примењеној биологији

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

О201Биологија

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+0
More Detail

Search For Courses