Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Здравствено физичко васпитање

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.O1I4
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
2+2

Циљ

Стицање знања о теоријским и практичним вредностима здравственог васпитања у спорту и физичком васпитању.

Исход

Након положеног испита студенти владају основним начелима и могућностима њихове практичне примене у свакодневној пракси. Студенти владају теоријским и практичним вештинама везаним за примену здравственог васпитања у спорту и физичком васпитању.