Трећи

Семестар

21.O201Биологија

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O202Дидактика

ЕСПБ : 3
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Весна Минић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

21.O203Социологија спорта

ЕСПБ : 4
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+0
More Detail

21.O204Физиологија са физиологијом спорта

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Војкан Несторовић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O205Рукомет

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I1Одбојка на песку

ЕСПБ : 5
Семестар : Трећи
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I3Мали фудбал

ЕСПБ : 8
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I3Мини рукомет

ЕСПБ : 5
Семестар : Трећи
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

О201Биологија

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Биљана Витошевић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 4+0
More Detail

О202Социологија са социологијом спорта

ЕСПБ : 4
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail
1 2

Search For Courses