Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Социологија спорта

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
21.O203
ЕСПБ
4
Семестар
Трећи
Професор
проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
1+0

Циљ

Циљ овог предмета је да упозна студенте са општим законитостима социологије, као науке у друштву, и њиховим релацијама, активностима у спорту, успеху у спорту, настави физичког васпитања и спортској рекреацији.

Исход

Студенти се оспособљавају да препознају осмишљавање спорта, у функцији социјализајије превазилажења многих појава које су одраз друштвене патологије, а које својим последицама умањују улогу спорта као друштвене делатности веома значајне за развој личности.