Други

Семестар

Д506Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

Ди103Менаџмент у спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Драгана Алексић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Ди104Истраживања у антропомоторици

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Бранимир Мекић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+0
More Detail

Ди105Школски спорт

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Ди106Предшколско физичко васпитање

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Раде Стефановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Search For Courses