2+3

Број часова (П+В)

21.O302Скијање

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O303Методика спортског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O305Пливање

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O306Фудбал

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O205Рукомет

ЕСПБ : 6
Семестар : Трећи
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I1Одбојка на песку

ЕСПБ : 5
Семестар : Трећи
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I3Мали фудбал

ЕСПБ : 8
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O2I3Мини рукомет

ЕСПБ : 5
Семестар : Трећи
Професор : доц. др Игор Илић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O206Плесови

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Евагелиа Боли
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

21.O207Атлетика

ЕСПБ : 6
Семестар : Четврти
Професор : проф. др Раде Стефановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail
1 2

Search For Courses