Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Атлетика

Наставни план

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Шифра предмета
O302
ЕСПБ
7
Семестар
Пети
Професор
проф. др Раде Стефановић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
4+3

Циљ

Упознавање студената са настанком,историјским развојем,поделом и биомеханичком анализом атлетских дисциплина. Такође упознати студенте са методским поступком обучавања и техником извођења тркачких, скакачкихи бацачких дисциплина.

Исход

Стицање нових знања ради општег,педагошког и професионалног образовања. Студенти ће бити оспособљени за теоретски и практични значај атлетских дисциплина на овом предмету.