1+2

Број часова (П+В)

21.O105Скијашко трчање

ЕСПБ : 6
Семестар : Први
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

Д506Аналитика и дијагностика у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : доц. др Лазар Тоскић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

O4I1Спортови на води

ЕСПБ : 4
Семестар : Седми
Професор : проф. др Драган Тоскић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

O4I2Рекреација особа са инвалидитетом

ЕСПБ : 4
Семестар : Седми
Професор : доц. др Драгана Митић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

O3I4Контрола кондицијског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : Проф. др Зоран Савић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

O3I5Програмирање у спортској рекреацији

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Јадранка Коцић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+2
More Detail

Search For Courses