проф. др Веско Миленковић

Професор

21.DI222Стручно-педагошки рад у физичком васпитању

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.D505Педагошка пракса

ЕСПБ : 6
Семестар : Други
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 0+0
More Detail

O405Методика физичког васпитања

ЕСПБ : 9
Семестар : Осми
Професор : проф. др Веско Миленковић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 5+4
More Detail

Search For Courses