Мастер академске студије, физичког васпитања и спорта 2021

Педагошка пракса

Наставни план

План

Семинарски радови

Теме за семинарске радове

Испит

Испитна питања

Шифра предмета
21.D505
ЕСПБ
6
Семестар
Други
Професор
проф. др Веско Миленковић
Статус предмета
Обавезан
Број часова (П+В)
0+0

Циљ

Обнављање потребних теоретских и практичних знања и оспособљавање студената за израду програмских задатака, избор конкретних садржаја наставе, њиховом распоређивању и организацији и упознавање са целокупном савременом технологијом радног процеса са ученицима основних и средњих школа.

Исход

Студенти су оспособљени за самостално планирање и извођење стручних послова у свим узрастима деце и омладине у васпитно-образовним организацијама, да препознају све могуће евентуалне грешке и проблеме у пракси, да траже решења и развију своју креативност и стваралаштво као и способност самокритичког сагледавања свог рада.