проф. др Топлица Стојановић

Професор

21.DI101Методика програмирања тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

21.DI109Истраживања у физичком васпитању и спорту

ЕСПБ : 5
Семестар : Други
Професор : проф. др Верољуб Станковић, проф. др Слађан Каралеић, проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+2
More Detail

21.O303Методика спортског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Пети
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

Одбојка

Професор : проф. др Топлица Стојановић
More Detail

Ди91Методика програмирања тренинга

ЕСПБ : 5
Семестар : Први
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 1+1
More Detail

O307Методика спортског тренинга

ЕСПБ : 6
Семестар : Шести
Професор : проф. др Топлица Стојановић
Статус предмета : Обавезан
Број часова (П+В) : 2+1
More Detail

Search For Courses