8

ЕСПБ

21.O2I3Мали фудбал

ЕСПБ : 8
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 2+3
More Detail

O2I1Скијашко трчање

ЕСПБ : 8
Семестар : Трећи
Професор : ван. проф. др Хаџи Милош Видаковић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 3+3
More Detail

O2I2Мали фудбал

ЕСПБ : 8
Семестар : Трећи
Професор : проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета : Изборни
Број часова (П+В) : 3+3
More Detail

Search For Courses