Основне академске студије физичког васпитања и спорта

Мали фудбал

Наставни план

Семинарски радови

Испит

Шифра предмета
O2I2
ЕСПБ
8
Семестар
Трећи
Професор
проф. др Љубиша Лилић
Статус предмета
Изборни
Број часова (П+В)
3+3

Циљ

Партиципација у припреми професора за стручни професионални рад у васпитно-образовним институцијама физичке културе. Стицање основних знања о малом фудбалу као колективној спортској игри, посебно са аспекта оспособљавања за обуку и извођење основних елемената технике и тактике.

Исход

Знање стечено овим предметом омогућује студентима оба пола да владају теоријско-методичким знањем и вештинама везаним за мали фудбал. Студенти ће бити оспособљени за методику примене и тренажне активности у пракси физичког васпитања, спортских клубова и рекреације са особама разних узрасних категорија и различитих нивоа способности.